Vägen till drömjobbet – socionomtrainee

Publicerad i Akademikern 2012

Traineeplatser för blivande socionomer blev lösningen när Huddinge kommun hade svårt att behålla socialsekreterare. För Pia Niemi blev traineeplatsen vägen till drömjobbet.

Det är inte lång tid kvar som student och trainee för Pia Niemi. I slutet av januari tar hon examen och börjar jobba heltid på barnenheten på IFO i Huddinge. Här har hon också gjort sin praktik och haft traineeanställning det sista studieåret. När hon sökte praktik i Huddinge var det just traineemöjligheten efteråt som lockade mest.

–          På det sättet skulle jag få mer än praktik – en förlängd möjlighet att ha en fot i arbetslivet och lära mig mer, säger Pia Niemi.

Inom det privata näringslivet har traineeplatser funnits länge. För att få behålla nyexaminerade socionomer på framför allt myndighetsutövande tjänster startade Huddinge kommun traineeprogrammet som ett projekt 2009.

–          Vi hade inte svårt att få in folk på tjänsterna, men däremot att behålla dem och vi behövde ett bättre sätt att introducera nya medarbetare, berättar Hanna Jakobsson som är utvecklingsledare på Social- och äldreförvaltningen, SÄF, i Huddinge och som har haft hand om traineeprogrammet sen det startade.

–          Mer eller mindre så kastades de in i det här tuffa yrket utan någon förberedelse. När man kommer från socionomutbildningen har man den teoretiska kunskapen, men inte den praktiska förståelsen för arbetet som bedrivs ute på fältet.

Under traineeperioden får studenterna förbereda sig på socialsekreteraryrket i ett lugnt tempo med mycket stöd. De får lön och är anställda på 20 procent. Förutom att handlägga ärenden deltar de i utbildningsdagar för att se hur andra enheter i kommunen jobbar, de träffar de sina mentorer och har uppföljningssamtal med Hanna Jakobsson och gruppledaren.

Socionomstudenter på socionomutbildningarna vid Ersta Sköndal högskola, Stockholms universitet, Örebro universitet och Södertörns högskola kan söka till traineeprogrammet. Alla som söker får skicka in cv och personligt brev och får komma på intervju. Hanna Jakobsson väljer sedan ut praktikanterna tillsammans med en annan utvecklingsledare på IFO.

–          Det är viktigt att vi håller i urvalet själva och att det är en socionom som gör det, som vet vad arbetet kräver. Vi utgår från kompetenser som vi tycker en socialsekreterare bör ha för att klara arbetet och ställer situationsbundna frågor där de får berätta om situationer som de varit med om och hur de hanterat dem.

Socionomtrainee 2

Pia Niemi och Hanna Jakobsson

Idag kan Hanna Jakobsson se en stor skillnad mot när Huddinge tidigare tog emot praktikanter.

–          Nu kan vi plocka ut de som är lämpliga för yrket. Handledarna säger ofta att det är så härligt att de kan ägna sig åt att få vara handledare, det är inte massa strul runt om, som det kunde vara tidigare. Då kunde vi få in studenter med egna problem och fick ägna mycket tid åt det.

7-12 praktikanter tas in per termin och mot slutet av praktiken kan de söka de traineeplatser som finns nästa termin. Lite fler än hälften får plats som trainees.

Efter den första traineeterminen fick Pia Niemi ett sommarvikariat på barnenheten och nu sista terminen har hon utöver traineetjänsten också en vanlig anställning på 30 procent, då hon bara utreder. Kombinationen av studier och arbete gör henne mer motiverad att studera och hon läser kurserna mer intensivt än förut.

–          Det blir en annan koppling att plugga när man samtidigt får arbeta praktiskt. Traineearbetet väcker nya frågor i studierna och jag kan relatera studierna direkt till traineearbetet, till exempel när jag analyserar rättsfall och JO-anmälningar.

De flesta som varit traineer i Huddinge erbjuds anställning efteråt. Sedan 2011 är traineeprogrammet permanent, tack vare de goda resultaten. Vid starten hade Social- och Äldreförvaltningen en hög personalomsättning som gick ner efter att programmet införts.

–          Man stannar kvar och blir inte skrämd av arbetet. Vi får in personal som håller hela vägen. De är förberedda, de orkar i yrket och de vet vad de innebär att vara socialsekreterare, säger Hanna Jakobsson.

Traineeprogrammet skapar också en god arbetsmiljö i grupperna. Att under tillåtande former få komma in i jobbet och slussas in i arbetsgruppen har varit en trygghet för Pia Niemi.

–          Även om jag jobbar begränsad tid som trainee är jag ändå en del av teamet. Jag har varit med på planeringsdagar och utbildningar. Det gör att jag känner mig trygg på enheten och inkörd när det gäller rutiner.

Pia Niemi vill fortsätta att jobba med barnutredningar.

–          Just nu känns detta som mitt drömjobb. Jag vill ha ett jobb jag går till varje dag som känns meningsfullt, där jag kan få nya utmaningar hela tiden. Det tror jag att det här arbetet kommer att bjuda på lång tid framöver.

Steget till att börja jobba heltid känns inte så stort. Traineeperioden gör att hon blivit säkrare i rollen som socialsekreterare.

–          Jag kände inte alls den säkerheten efter en praktikperiod. Jag känner mig lugnare nu även om jag inser att det är väldigt mycket kvar att lära och det kommer att ta tid att få erfarenhet, det är ingenting man kan skynda på.