Närvaro i nuet minskar stressen

Publicerad i LÄRA 2012

Med hjälp av ACT – Acceptance and Commitment Therapy – och mindfulness kan personalen lära sig hantera stress och mötet med eleverna kan bli mer kvalitativt. I vår erbjuds både skolor och enskild personal utbildning. 

–          ACT kräver ganska små insatser, men har visat sig vara väldigt effektivt. Det handlar inte så mycket om att lägga till saker utan istället göra saker som man redan gör på ett annat sätt, säger hälsopedagog Camilla Italiener, som tillsammans med kollegan Hanna Edgren är utbildad inom ACT och har jobbat med metoden både med pedagoger och elever, på sin arbetsplats Farsta gymnasium och på andra skolor i staden.

I sina utbildningar kombinerar Hanna Edgren och Camilla Italiener ACT med mindfulness, som handlar om att vara medvetet närvarande och att undvika värderande och dömande tankar.

–          Vi är ofta hårda mot oss själva men med mindfulness kan man träna inställning till sig själv – jag är okej som jag är nu, säger Camilla Italiener.

ACT är evidensbaserat och teori blandas med praktiska moment. Genom metoden lär man sig hur man kan förhålla sig till det som sker runt omkring och inom oss. När man observerar tankar och känslor kan man också välja hur man ska förhålla sig till dem.

–          Det handlar om att befinna sig i nuet, säger Hanna Edgren. Vad kan jag förändra och vad kan jag inte förändra och hur ska jag förhålla mig till det? Jobbiga tankar får vara med, de hindrar inte. Om någonting är viktigt i mitt liv så kan jag välja att gå mot målet trots att det medför jobbiga tankar och känslor.

Att förstå sina egna stressreaktioner och vara uppmärksam på vad som händer i kroppen är en del i metoden. Effektiva verktyg mot stress lärs ut.

–          Eftersom vi lever i en värld med många intryck och relativt mycket stress, handlar det för de flesta om att hitta ett förhållningssätt till stressen, den är ju faktiskt ofrånkomlig, säger Hanna Edgren. När det uppstår ofrånkomlig stress hur hanterar jag det då?

Ellen Hahne undervisar i matematik på Sankt Botvids gymnasium i Hallunda. I höstas gick hon en kurs i ACT på sin arbetsplats. Som ny i yrket behöver hon verktyg för hantera stress.

–          Det är många bollar i luften och man blir väldigt lätt stressad om man inte har någon strategi för att lugna ner sig ibland.

Idag använder hon sig av andningsövningar i stressade situationer och hon jobbar med att acceptera det hon inte kan förändra.

–          Jag måste inte alltid lösa stressen utan kan istället acceptera att det är en del av vardagen. Det sänker stressnivån.

Hon har också börjat göra övningar med eleverna. När Lära pratar med henne har hon precis haft avslappningsövningar med lugn musik och tända ljus i en klass.

–          Det var en av våra bättre lektioner. Jag själv hade mycket bättre flyt i lektionen, och kände bara positiva känslor. ”Åh Ellen, jag gillar din energi idag”, sa en av eleverna efteråt. Det enda som var annorlunda var att vi började lektionen på det viset. Och vi hann med lika mycket som vanligt.

Utvärderingar av de ACT-kurser som hälsopedagogerna gett visar att deltagarna har stor nytta av kunskaperna, både i yrkesrollen och i privatlivet. Och att vara medveten i sin närvaro ger kvalitet, både egen del och för den man möter.

–          Jag är bara just här i det här mötet med eleven. Att vara fullt närvarande ger positiva signaler. Det är att både vara rädd om sig själv och den man möter. När vi är avslappnade och mindre stressade blir vi också mer kreativa och får flera idéer och ser fler möjligheter, säger Hanna Edgren.

I höstas höll utbildningsförvaltningen en kurs i ACT för hälsoscoacher och under våren startar en ny kurs som är öppen för både hälsocoacher och annan personal inom förvaltningen. I vår ska hälsopedagogerna också utbilda flera skolor i ACT och mindfulness.

–          Det är bra att vi utbildar fler på samma arbetsplats, det skapar en diskussion om hur man kan använda metoden med elever och man kan påminna varandra i det vardagliga. Metoden kräver fortsatt träning och att man påminner sig själv gång på gång, säger Camilla Italiener.

ACT-utbildningen ingår i en större satsning inom förvaltningen där målet är att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron.

–          Vi vill se om det här är ett bra sätt att motverka den stress som många känner i och med att arbetsbelastningen är hög, säger Gitte Klingspor, utbildningsförvaltningens hälsostrateg. Vi hoppas att de som har gått kursen ska kunna hantera vardagen på ett bättre sätt och få en bättre balans mellan vardag och fritid.

Inom utbildningsförvaltningen var den totala sjukfrånvaron för 2011 4,6 procent, jämfört med 5 procent för 2010. Kostnaderna för korttidssjukfrånvaron har inte ökat under 2011 utan låg på samma nivå som föregående år, vilket är ett trendbrott. Tidigare år har kostnaderna ökat. Även långtidssjukfrånvaron har minskat, med 14 procent.

–          Vi behöver göra tidiga insatser för att förebygga ohälsa och främja hälsa så att vi kan vara så friska som möjligt, säger Gitte Klingspor. Vi vill att alla våra medarbetare ska vara på plats så mycket som möjligt. Det blir bra resultat för eleverna då, det är jag övertygad om. Vi har ju anställt personer med en viss kompetens som är viktig för eleverna.