”Bomba varandra med kärlek”

Publicerad i LÄRA 2012

LÄRA Stockholm nr 5 2012Jobbet som lärarcoach har fått Janna Scheéle att lyfta blicken. Idag bloggar hon för att inspirera och visa på det bra jobb som görs ute i skolorna. Med kärleksbomber vill hon peppa både kollegor och elever – men också lösa skolkrisen.  Läs mer