Engelska damen kommer varje vecka

Publicerad i LÄRA 2014

Lära 4 2014När Mrs Potter besöker i förskoleklassen på Ålstensskolan får eleverna lära engelska på ett lustfyllt sätt. I en spetsgrupp i engelska kan de äldre eleverna sporras att utvecklas från sin egen nivå. 

Hello everyone! How are you? Mrs Potter sätter sig i en ring tillsammans med förskoleklass FA på Ålstensskolan i Bromma. Det är dags för veckans lektion i engelska. Först lite småprat om vädret och påsklovet som just avklarats. Sen plockar Mrs Potter och hennes kompis Mr Bear fram en klocka.

– Last time I was here, we talked about this. What is it?

– A clock! ropar eleverna unisont och sjunger sedan tillsammans med Mrs Potter en sång på engelska om klockan.

Efter att ha övat färger och prepositioner med hjälp av små färglada djur i plast och glas är det dags att lyssna på sagan om Guldlock  – Goldilocks. Först berättar Mrs Potter sagan med hjälp av bilder, sen får eleverna se sagan på film. De lever sig in i berättelsen och gäspar med tandlösa gluggar när Guldlock gäspar. Mrs Potter avslutar med ännu en sång om klockan; Hickory Dickory Dock.

Klockan är en av favoriterna på stunderna i engelska med Mrs Potter för Louise Rollén som går i FA. Att räkna är också kul, och när Mrs Potter lär ut nya saker.

– Det är bra att lära sig engelska för då kan man prata med fler människor och man kan få många vänner. Men det är ovant också, man är så van att prata svenska, säger Louise Rollén.

En gång i veckan kommer Terese Cannehag Berglunds alter ego Mrs Potter till två av förskoleklasserna på Ålstensskolan. Kollegan Ylva Olsson besöker de två andra klasserna som English Lady. Lektionerna i engelska blir lite av en happening.

– Vi vill att detta ska väcka barnens lust och intresse att lära främmande språk. Det är viktigt att det är roligt och kravlöst och att alla känner att de kan delta. Då blir det ett effektivt sätt att introducera engelska.

På den 20 minuter långa lektionen pratas bara engelska. Terese Cannehag Berglund använder sig både av engelskt material och av material översatt från svenska som eleverna känner igen.

– Vi lär ut basengelska och bygger mycket på det som eleverna redan kan där vi smyger in engelskan. Till exempel leker vi lekar som de redan kan strukturen på, som till exempel Fruktsallad, men på engelska. Då kan alla delta. Vi vill bygga upp ett självförtroende och eleverna ska känna att de behärskar det vi gör. Då vågar de också kommunicera.

När pedagogerna möter eleverna i andra sammanhang; i matsalen eller på skolgården, spelar de sina roller och pratar engelska. Ibland får föräldrar också spela med i rollen och utbyta några ord på engelska.

– Situationerna mellan lektionerna är viktiga eftersom vardagssamtalen ger eleverna möjligheten att testa sin engelska. De kan hälsa på Mrs Potter, fråga hur hon mår, konstatera att de är hungriga eller att maten är god. När de får använda ord och uttryck med en engelsktalande person förstärker det deras tilltro till den egna kommunikationsförmågan och bygger upp ett behov att kunna kommunicera på ett annat språk.

I undervisningen använder sig pedagogerna mycket av gester, miner och kroppsspråk för att förstärka och förklara.

– Barn i sexårsåldern är bra på att kommunicera med kroppen, även med människor som inte talar deras språk. Budskapet går fram även om de inte förstår vartenda ord som sägs.

Idén till engelsklektionerna i förskoleklass fick Terese Cannehag Berglund för några år sen. Efter att ha läst om en undersökning som visade att många engelsklärare var låsta vid läroböcker, började hon fundera på hur hon själv kunde ta sig bortom läroboken. I en tidning läste hon om Skolstaskolan i Enköping där engelskan genomsyrade undervisningen. Hon och kollegan Ylva Olsson åkte dit på studiebesök, blev inspirerade och hösten 2011 startade språksatsningen i två klasser skolan. Från hösten 2012 har alla fyra förskoleklasserna besök av en English lady vid ett tillfälle i veckan.

Satsningen har inte utvärderats, men både Ylva Olsson och Terese Cannehag Berglund får mycket positiv feedback från förskolepedagoger och elever, och föräldrar berättar att barnen pratar om engelskalektionerna och att de läser ramsorna hemma. Från en förälder fick Terese Cannehag Berglund hör att Mrs Potter konkurrerade med fredagsmyset. Engelskan var lika viktig.

När Terese Cannehag Berglund inte är Mrs Potter undervisar hon fyror och femmor i engelska och svenska. Hon tycker att arbetet i förskoleklasserna utvecklar hennes övriga undervisning, det har gjort henne till en bättre lärare.

– Jag måste utveckla min förmåga att kommunicera, utan att använda svenskan och jag blir därför en tydligare pedagog.

På skolan går många elever som bott utomlands och i nästan alla klasser finns elever som är engelsktalande. Flera av barnen i förskoleklass FA går på engelskaundervisning på kvällstid. På skolan fanns en hög måluppfyllelse i engelska redan innan språksatsningen med English lady drog igång.

Sedan förra läsåret har skolan en spetsgrupp i engelska med elever som har bott utomlands eller har engelskspråkiga föräldrar. Gruppen skapades eftersom det fanns en efterfrågan från föräldrar och lärare. Terese Cannehag Berglund träffar 18 elever från år fyra och fem, från sju olika klasser.

I spetsgruppen är engelska arbetsspråk och eleverna jobbar utifrån skönlitterära texter, skriver uppsatser och övar muntlig framställning.

– Jag försöker också serva dem med eget material som de kan jobba med på de ordinarie engelskalektionerna. Det blir en avlastning för mina kollegor som undervisar de här eleverna.

Undervisningen är frivillig och eleverna deltar i ordinarie undervisning också.

– Bara för att du talar engelska är det inte givet att du har grammatiken, stavningen eller realian om engelskspråkiga länder.

Även här är responsen enbart positiv. För Terese Cannehag Berglund har det varit värdefullt att ha en timme i veckan där 100 procent av eleverna är motiverade. Förra läsåret låg lektionen på fredag eftermiddag, efter lektionstid.

– När 17 elever i mellanstadiet väljer att stanna kvar en fredag eftermiddag kan jag inte se det som något annat än att de är motiverade att komma.

Förhoppningen är att eleverna ska kunna utvecklas från den nivå där de befinner sig.

– De uttrycker själva att det är svårt i den ordinarie undervisningen. Det är en pedagogisk utmaning att stimulera de här eleverna. Vi är skyldiga att tillgodose att de får stimulans enligt läroplanen. De behöver också en morot och det är lättare att sporra dem tillsammans.

Fördjupningstips från Terese Cannehag Berglund:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Kidworthy Works av Karyn Sandström (Studentlitteratur 2011)

De första årens engelska av Gun Lundberg (Studentlitteratur 2011)