Hjärnkoll- för ett psykiskt friskare Sverige

Publicerad i Socialpoltik 2011

SocialpolitikMed kampanjen ”(H)järnkoll – för ett psykiskt friskare Sverige”, börjar svenskarnas attityder till psykisk ohälsa förändras. Att attitydambassadörer med egen erfarenhet pratar öppet om psykisk ohälsa leder till en större acceptans och därmed ett friskare samhälle. 

I drygt två år regeringens satsning pågått. Genom attitydambassadörer, reklamfilmer och en kampanjweb där kända och okända svenskar delar med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa, har Hjärnkoll haft som mål att öka kunskapen om och förändra negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Rickard Bracken

–          Kunskapen om psykisk sjukdom är ganska låg. Vi vet för lite och bemötandet blir fel, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll. Att ha en svår depression handlar inte om att vara mer känslig, svag eller slö, det handlar om en sjukdom som måste behandlas, inte bara med medicin utan också med terapi och stöd av familj och vänner.

Bakgrunden till satsningen är den ökade psykisk ohälsa i Sverige. Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2005 ligger den på mellan 20 och 40 procent. Undersökningar i andra länder visar att en av fyra lever med psykisk ohälsa. Hjärnkolls egen undersökning från oktober i år visar att två av tre hemlighåller sina psykiska problem för sin omgivning och att man känner sig diskriminerad främst av den psykiatriska vården och familjen.

Kampanjen är nationell, men man har arbetat särskilt intensivt i fyra län – Västerbotten, Uppsala, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Ett år efter starten kunde en undersökning visa på positiva förändringar i attityd i kampanjlänen. De som uppmärksammat kampanjen hade mer positiva attityder än de som inte gjort det.  Till exempel hade andelen som inte ville bo granne med en psykiskt sjuk minskat från 18 till 13 procent.

–          Det är en ganska stor minskning på så kort tid. Det visar att om man fortsätter att arbeta långsiktigt på det här sättet kan man få till en positiv förändring som har betydelse för människor i deras liv, säger Rickard Bracken.

Erfarenheten från liknande kampanjer utomlands visar att den bästa metoden för att nå en attitydförändring är när människor med egna erfarenheter går ut och berättar. Stommen i Hjärnkoll är attitydambassadörerna, personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning som föreläser och ställer upp i media för att få ut budskapet.

–          De har erfarenheter som är viktiga för media, vård och socialtjänst att få tillgång till. Deras öppenhet skapar mer öppenhet. De visar att det inte är så stora skillnader mellan människor. När någon själv berättar så blir det som är likt mycket större än det som skiljer oss åt, säger Rickard Bracken.

Det ursprungliga målet, att hitta 75 ambassadörer, fick man snabbt revidera. Intresset var stort, 400 personer anmälde sitt intresse.

–          Budskapet från de som sökte var tydligt – man ville vara med och bidra och påverka. Man hade själv upplevt hur svårt det var att komma in i samhället igen efter psykisk sjukdom. För många var det ett sätt att använda svåra erfarenheter för att bidra till att förändra och förbättra.

200 personer valdes ut och fick utbildning i kampanjen, medieträning och berättarteknik. Ambassadörerna har varit kampanjens ansikte utåt. De som inte vill föreläsa har skött kontakter med media och representerat Hjärnkoll på olika evenemang.

Nu hoppas Rickard Bracken att man ska kunna utöka antalet ambassadörer och kampanjlän ytterligare. I oktober fick Handisam i uppdrag av regeringen att i december lämna en plan för fortsatt arbete i tre år.

–          Det känns jättebra och det är ett erkännande för allt det arbete vi lagt ner. Genom att få tre år till får vi bra förutsättningar för det arbete vi gör. Och vi kan bygga upp strukturer som kan leva kvar efter att projektet tagit slut till exempel nätverket av ambassadörer, säger Rickard Bracken som menar att nätverket med ambassadörerna är en nyckelfaktor för det lyckade resultatet.

–          Det som gör den här kampanjen speciell är att det är en kampanj som drivs av personer som har erfarenheter, inte en kampanj om psykiskt sjuka.

Fakta:

Hjärnkoll drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPHwww.hjarnkoll.se

Handisam
Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med tillgänglighetsfrågor och att samordna handikappolitiken i Sverige. Är en stabsmyndighet som rapporterar direkt till regeringen. www.handisam.se

NSPH
Nationell Samverkan för psykisk hälsa, ett nätverk med 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer som täcker de flesta psykiatriska diagnoser. www.nsph.se

 Utbredd diskriminering av personer med psykisk ohälsa

  • 69 % hemlighåller eller döljer sina psykiska problem för omgivningen.
  • 54 % upplever sig orättvist behandlade av sin familj och 35 % av sin partner.
  • 50 % tycker att de blivit orättvist behandlade när de gäller att få vänner eller behålla dem.
  • 47 % har blivit orättvist behandlade av personalen inom psykiatrin.

Undersökningen har genomförts för Hjärnkoll av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI),www.cepi.nu. Resultaten lades fram i början av oktober.